Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

UrbISurbis

 

UrbIS is de «digitale referentiekaart op grote schaal» die dient voor alle toepassingen en alle regionale spelers:

 • KLIM/CICC
 • OSIRIS
 • INSPIRE (Europese richtlijn betreffende geografische informatie die milieugerelateerd is)
 • GIS-systemen van concessiehouders

UrbIS-Topo bestaat uit 278 topografische referentieobjecten:

 • 120 « basisobjecten » noodzakelijk voor « iedereen »
  • Objecten die betrekking hebben op het wegennet, gebouwen, bruggen, tunnels, ...
  • Update verzekerd door «de CIBG »
 • 158 bijkomende objecten noodzakelijk voor de wegbeheerders
  • Objecten die betrekking hebben op de uitrusting van het wegennet (straatkasten; luiken; wegsignalisatie; ...), op de plantengroei (bomen; ...), ...
  • Update verzekerd door de « eigenaar » van elk object

De wegbeheerders beschikken over een tool dat het mogelijk maakt om alle cartografische en alfanumerieke gegevens, eigen aan hun grondgebied te visualiseren en gratis te beheren.

 

http://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/urbis-solutions