Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Sociaal-aspect

 

De RNBB is een overlegorgaan :

•Dat de voornaamste beheerders van vervoer- en distributienetwerken (Water, Gas, Elektriciteit, TV, Telecom, Elektrische tractie, Riolering) groepeert die actief zijn binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
•Waarvan het competentiedomein activiteiten zijn die verbonden zijn met het gebruik van het openbaar domein: voornamelijk de uitvoering van werken i.v.m. de uitbating van leidingen en ondergrondse kabels.

Deze raad is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) en heeft zijn zetel in de Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel.

De RNBB is toegankelijk voor elke nieuwe onderneming opgericht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de activiteiten verbonden zijn aan het sociale aspect