Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Opdracht

De taak van de RNBB bestaat uit de optimalisering van de voorwaarden om het openbaar domein te gebruiken in het kader van de uitbating van vervoer- en distributienetwerken, "niet alleen" voor de uitvoering en de coördinatie van de werkzaamheden door de verschillende leden van de raad "maar ook" voor alles wat de contacten met de Overheid, Wegbeheerders, Aannemers en andere betrokken partijen betreft.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de vzw is het bevorderen van het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Door gebruik te maken van internet en het opzetten van webplatformen tracht men de administratie te vereenvoudigen en de procedures te versnellen.

Activiteiten

Coördinatie van de studie en de uitvoering van werven
Rationeel gebruik van het openbaar domein
Veiligheid en preventie van schade tijdens werken aan het openbare wegennet
Gebruik van Internet en communicatietechnologieën
Overleg en samenwerking met derden: Openbare Autoriteiten, Wegbeheerders, Aannemers en andere.