Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Historiek

1978:
De Raad van Nutsbedrijven (RNB) werd opgericht in 1978 door een 8-tal nutsbedrijven, beheerders van de netten van openbaar nut, actief binnen het Brussels Gewest.

2003:
Naar aanleiding van de liberalisering van de telecommunicatie- en energiemarkten werd in 2003 tot een naamsverandering overgegaan, namelijk Vereniging van de Netwerkbeheerders in Brussel (VNBB).

2005:
De VZW RNBB werd opgericht op 20 juni 2005. In tegenstelling tot de RNBB, waren de RNB en de VNBB feitelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Deze nieuwe juridische structuur zal de RNBB toelaten om op autonome wijze verbintenissen aan de te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen.