Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Formulier van toetredingsvraag tot VZW

PDF-formulier

Aanvraag van toetreding tot de v.z.w. Raad van de NetwerkBeheerders in Brussel

De maatschappij ........................................................................(1), met maatschappelijke zetel te.................................................................................... ........................ ...(2), BTW nr BE ..................... RPR Brussel (3), geldig vertegenwoordigd door ........................ ... ............................... (4), in zijn (haar)hoedanigheid van ............................................. ... (5) (en door ......................................................... (4), in zijn (haar) hoedanigheid van .................. .............................................. (5)) stelt haar kandidatuur als “effectief “ – “toegetreden “(6) lid van de RNBB(Raad van de Netwerk Beheerders in Brussel).

Deze kandidatuur wordt gerechtvaardigd door het feit dat:
(alleen voor de effectieve leden) de aanvrager een netwerk van “transport“ – distributie“ (7) van..........................................................(8) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert en/of exploiteert. Dit netwerk is aanwezig op het grondgebied van ...... (9) gemeenten.

(alleen voor de toegetreden leden) de aanvrager de volgende band met de vereniging kan doen gelden:............................................................................................... .........................................................................................................

De vertegenwoordigers van de maatschappij voor de Algemene Vergadering zijn de heren ........ ................................(4)(effectief) en ................................................(4) (plaatsvervanger).

Opgesteld te .......................................,  op .. /.. / .... (10).