Raad van de Netwerkbeheerders in Brussel

Statutaire regels van de VZW

 • De Statuten van de RNBB zijn conform de nieuwe wetgeving van toepassing voor VZW’s en worden op een nauwgezette manier toegepast.
 • Algemene Vergadering (AV)
  • De AV vergadert in principe 1 maal per jaar  (eind juni), met op de dagorde volgende zaken ter goedkeuring:
   • De financiële Rekening en het Beheersplan van het opgelopen jaar
   • De Prioriteiten en het Budget van het lopende jaar
  • De verdeling van de stemmen op de AV werd in onderling akkoord bepaald op basis van objectieve criteria (soorten fluide; activiteitstype; al dan niet openbare dienst) die het gewicht van de ondernemingen vertalen inzake wegeniswerken.
 • Raad van Bestuur (RB)
  • De RB vergadert 6 maal per jaar, op basis van een dagorde opgesteld door de Voorzitter. 
   • Hij volgt alle belangrijke projecten op waarmee de VZW te maken krijgt: reglementering, informatie-uitwisseling, grote wegenwerken, …
   • Hij keurt de procedures en praktische leiddraden goed, die van toepassing zijn op de VZW, alsook de acties geleid door de Voorzitter.
   • De verdeling van de zetels van de RB wordt bepaald door het gewicht van de ondernemingen (Proximus; SIBELGA; HYDROBRU + VIVAQUA) of groepering van bedrijven (transporteurs; telecom- en televisiedistributieoperatoren) in het kader van de RB.
 • De bestuurdersmandaten worden gratis uitgevoerd.
 • Het Voorzitterschap van de AV en de RB wordt verzekerd door een onafhankelijke bestuurder
 • Het werkingsbudget is verdeeld in functie van het aantal stemmen in de AV.
 • De code voor intern gedrag staat beschreven in een « reglement van interne orde », waarin het zoeken naar een « algemene consensus » een « gouden regel » is in het belang van de VZW.
 • Elke onderneming die lid wenst te worden van de VZW dient een aanvraag te doen bij de Voorzitter , door het betreffende formulier per aangetekend schrijven te verzenden.
  • De beslissing van aanvaarding/weigering is een bevoegdheid van de RB.